خرید کانال آماده تلگرام

با خدمات تلگرام ممبرویچ پیش به سوی فروش و فراتر از آن

چرا کانال آماده تلگرام بخریم؟

خرید کانال آماده تلگرام (فعال و تضمین ممبرویچ) فروشتو چند برابر کن بنابراین مشتری های ثابت برای کسب و کار خودت بدست میاری!اما با خرید کانال تلگرام شما ۱۰ بر صفر نسبت به کسی که اکنون کانال خودشو را درست کرده جلوتری بنابراین با سرعت نور پیشرفت میکنی

خرید کانال تخصصی تلگرام

تلگرام با بیش از 50 میلیون کاربر ایرانی در کنار قابلیت های فوق العاده ی این سوپر اپلیکیشن معجون تضمینی فروشته!خرید کانال و گروه آماده سکوی پرتاب توست در فروش بیشتر!

خرید پکیج تبلیغ در تلگرام

و اما شرکت ممبرویچ: شرکت ممبرویچ کانال تلگرامی که ارائه میکند میتوانید جامعه آماری خود را جذب کرده طی مدت زمانیپس از فعالیت خود به راحتی بتوانید محصولات خود را به هزاران نفر ایرانی نشاند داده و بفروشید.
همه چی آمادست که شما کانال تلگرام  خریداری کنید و در قدم اول کارتون،از نقطه صفر صفر صفر فروش میلیونی داشته باشین!جیگرت حال اومد؟!

 

اگر کانال تلگرام دارین میتونین با خرید ممبر تلگرام واقعی کانالتون و مخاطب و مشتریانتون رو افزایش بدید.

خرید ممبر تلگرام واقعی و ایرانی – ممبر فیک تلگرام – ممبر کانال و گروه تلگرام

خرید کانال آماده تلگرام

با ممبر های 100% واقعی و ایرانی

خرید کانال تلگرام 5K با ممبر واقعی و ایران

هزارتومان279
هزارتومان 187
 • 30 درصد ممبر هدیه اضافی دریافت میکنید.
 • ممبرهای 100% ایرانی و واقعی بازدید دار
 • مشاوره عمومی کسب و کار شما
 • جبران ریزش(خرید تضمینی)
 • تضمین ممبرویچ
 • امنیت 100%
 • پشتیبانی24 ساعته
پر فروش

خرید کانال تلگرام 10K با ممبر واقعی و ایرانی

هزارتومان509
هزارتومان 374
 • 30 درصد ممبر هدیه اضافی دریافت میکنید.
 • ممبرهای 100% ایرانی و واقعی بازدید دار
 • مشاوره عمومی کسب و کار شما
 • جبران ریزش(خرید تضمینی)
 • تضمین ممبرویچ
 • امنیت 100%
 • پشتیبانی24 ساعته
محبوب

خرید کانال تلگرام 20K با ممبر واقعی و ایرانی

هزارتومان998
هزارتومان 719
 • 30 درصد ممبر هدیه اضافی دریافت میکنید.
 • ممبرهای 100% ایرانی و واقعی بازدید دار
 • مشاوره اختصاصی کسب و کار شما
 • جبران ریزش(خرید تضمینی)
 • امنیت 100%
 • تضمین ممبرویچ
 • پشتیبانی24 ساعته
ویژه کسب و کار

کانال تلگرام 30K با ممبر واقعی و ایرانی

هزار تومان 999
 • 30 درصد ممبر هدیه اضافی دریافت میکنید.
 • ممبرهای 100% ایرانی و واقعی بازدید دار
 • مشاوره اختصاصی کسب و کار شما
 • تبلیغ کسب و کار شما در تلگرام به صورت رایگان
 • جبران ریزش(خرید تضمینی)
 • امنیت 100%
 • پشتیبانی24 ساعته
 • تضمین ممبرویچ
حرفه ای

خرید کانال تلگرام 50K با ممبر واقعی و ایرانی

هزارتومان 1.670.000
 • 30 درصد ممبر هدیه اضافی دریافت میکنید.
 • ممبرهای 100% ایرانی و واقعی بازدید دار
 • مشاوره اختصاصی کسب و کار شما
 • تبلیغ کسب و کار شما در تلگرام به صورت رایگان
 • جبران ریزش(خرید تضمینی)
 • امنیت 100%
 • پشتیبانی24 ساعته
 • تضمین ممبرویچ
بیزینسی

خرید کانال تلگرام 100K با ممبر واقعی و ایرانی

هزارتومان 3.340.000
 • 30 درصد ممبر هدیه اضافی دریافت میکنید.
 • ممبرهای 100% ایرانی و واقعی بازدید دار
 • مشاوره اختصاصی کسب و کار شما
 • تبلیغ کسب و کار شما در تلگرام به صورت رایگان
 • جبران ریزش(خرید تضمینی)
 • امنیت 100%
 • پشتیبانی24 ساعته
 • تضمین ممبرویچ